هر گرم طلا خام در تاریخ 1403/04/19مبلغ 3/380/000 تومان می باشد

تعیین سایز النگو

 برای اندازه‌گیری درست باید دقت زیادی داشته باشید. دست خود را در حالتی قرار دهید که انگار می‌خواهید النگو به دست کنید. سه انگشت وسط کنار یکدیگر و دوانگشت کناری بالای آنها قرار گیرند. حال با کمک یک متر قابل انعطاف یا تکه‌ای کاغذ، محیط عریض‌ترین قسمت دست خود (متر را به دور عریض‌ترین قسمت دست خود بپیچید) را اندازه گیری کنید.

کاغذ را به دور عریض‌ترین قسمت دست خود بپیچانید. محل به هم رسیدن دو سر کاغذ را مشخص نموده و علامت بزنید. کاغذ را باز نمایید و به وسیله خط‌کش طول آن را اندازه بگیرید.

عدد به دست آمده را با جدول زیر مقایسه نمایید تا قطر و سایز النگو خود را تعیین نمایید.

توجه داشته باشید که باید ۵ میلی‌متر به اندازه گرفته شده اضافه نمایید تا پوشیدن النگو برایتان آسان باشد.