هر گرم طلا خام در تاریخ 1403/03/10مبلغ 3/370/000 تومان می باشد

تعین سایز زنجیر

در تصویر سایز و نام مدل ها مشخص هست .