هر گرم طلا خام در تاریخ 1402/08/27مبلغ 2/447/۰۰۰ هزار تومان می باشد

تعین سایز زنجیر

در تصویر سایز و نام مدل ها مشخص هست .