هر گرم طلا خام در تاریخ 1402/08/27مبلغ 2/447/۰۰۰ هزار تومان می باشد

تعیین سایز پابند

  سانتی متر را بدور استخوان مچ پا خود بگردانید و پابند دلخواه را طبق طول اندازه گیری شده خرید بفرمایید .