هر گرم طلا خام در تاریخ 1402/08/27مبلغ 2/447/۰۰۰ هزار تومان می باشد

تعیین سایز دستبند

 سانتی متر را بدور استخوان مچ خود بگردانید و دستبند دلخواه را طبق طول اندازه گیری شده خرید بفرمایید .