هر گرم طلا خام در تاریخ 1403/03/10مبلغ 3/370/000 تومان می باشد

تعیین سایز دستبند

 سانتی متر را بدور استخوان مچ خود بگردانید و دستبند دلخواه را طبق طول اندازه گیری شده خرید بفرمایید .