هر گرم طلا خام در تاریخ 1402/08/27مبلغ 2/447/۰۰۰ هزار تومان می باشد

سوالات متداول

 طراحی سوالات متداول در این بخش است